O SPOLOČNOSTI

Predmetom činnosti spoločnosti SANCORE Slovakia s.r.o. je poskytovanie odbornej poradenskej činnosti pri vypracovaní a implementácii projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ

Spolupracovníci spoločnosti SANCORE Slovakia s.r.o. sa venujú využívaniu zdrojov z fondov Európskej únie od roku 2004.

Vďaka tomu dnes spoločnosť disponuje širokou znalosťou problematiky a svojim klientom ponúka komplexné služby od poskytovania informácii o aktuálnych možnostiach získavania zdrojov, cez odborné poradenstvo až po vypracovanie kompletného projektu a následný dohľad plnenia (implementáciu projektu).

Jej sektorovo špecializovaní projektoví manažéri vedia identifikovať a pripraviť riešenie, ktoré je na mieru šité pre potreby klienta.