KONTAKT

Ing. Martin Sanitra – konateľ

Tel.: +421 (0) 907 824 086

E-mail: sancore@sancore.sk

_______________________________________

SANCORE Slovakia s.r.o.

Béžová 2

851 07 Bratislava

IČO: 44 843 640

DIČ: 2022886371

IČO DPH: SK2022886371

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I / Oddiel Sro / vložka číslo:  66386/B