NAŠE SLUŽBY

1. možnosť začiatku spolupráce na projektoch v rôznych fázach ich prípravy, implementácie alebo kontroly

2. vypracovanie a kontrola všetkých povinných príloh, žiadostí o platbu, monitorovacích správ a ďalších dokumentov podľa povahy projektu

3. Jednoduchá realizícia povinných aktivít projektu ako Informovanie a publicita resp. Informovanie a komunikácia

4. trvanie spolupráce až do ukončenia monitorovacích období projektov

5. spolupráca pri kontrolách.