Spoľahlivý a profesionálny manažment...
SANCORE Slovakia s.r.o.
Manažment a úspešné projektové riadenie rámcových programov a štrukturálnych fondov.